فن آوری میانه، راهبرد کشورهای در حال توسعه
47 بازدید
محل نشر: جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی) » آبان و آذر 1380 - شماره 244 و 245
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی