النفحات العنبریه من الدوحه الغریفیه
43 بازدید
ناشر: لسان الصدق
نقش: نویسنده
شابک: 964-8166-52-8
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : عربی
موضوع این کتاب که به زبان عربی نگارش یافته شرح حال و بیان اثار سید محمد عدنانی غریض (1328 - 1388 هـ ق) یکی از سخنرانان مذهبی شهر خرمشهر است که به صورت پایان نامه فوق لیسانس در رشته زبان و ادبیات عرب در دانشگاه ازاد اسلامی واحد خرمشهر عرضه گردیده است. نویسنده نخست به شرح زندگانی عدنانی غریض و معرفی شهر خرمشهر از نظر تاریخی فرهنگی اجتماعی و جغرافی و سیاسی و اقتصادی پرداخته سپس اهداف شعر نامبرده را تجزیه و تحلیل نموده است.